Disclaimer

Er is zorg voor actuele, toegankelijke, correcte en complete informatie op deze website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De betrokken corporaties bij Wonen in Velsen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, of de gevolgen daarvan.

Pricacy
De corporaties behandelen alle door u ingevoerde gegevens volgens de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij gebruiken de bij ons bekende persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en gebruiken ze uitsluitend voor bedrijfsmatige doelen. Het spreekt voor zich dat wij de gegevens niet aan derden beschikbaar stellen.