Aanbodmodel

Wonen in Velsen biedt de vrijkomende woningen van de woningcorporaties in Velsen aan door advertenties te plaatsen op www.woneninvelsen.nl. In de advertentie komt te staan:

• om welke woning het gaat
• per wanneer beschikbaar
• huurprijs
• voorwaarden (de hoogte van het (gezins)inkomen, huishoudgrootte of leeftijd)

De advertenties worden dagelijks op de website geplaatst. U kunt per week op maximaal drie woningen reageren. Ook als u een urgentieverklaring heeft, moet u zelf reageren op een woning.
De volgorde van de kandidaten wordt bepaald door de inschrijfduur. Kandidaten met een urgentieverklaring komen boven aan de lijst.


Kandidaat
De week nadat het aanbod op de site is geplaatst, kunt u op de vierde dag na 9.00 uur zien op welke plaats u geëindigd bent. Bent u één van de bovenste kandidaten? Dan ontvangt u een e-mail van de woningcorporatie met daarin de procedure. De corporatie vraagt u binnen een bepaalde termijn te reageren. Reageert u niet of te laat, dan vervalt uw aanbieding.

Een woning geaccepteerd

De corporatie controleert uw gegevens (onder andere het inkomen). Accepteert u de woning en voldoet u aan de voorwaarden, dan tekent u een huurcontract.

Sanctie
U kunt een aanbieding accepteren of weigeren. In beide gevallen is het belangrijk dat te laten weten. Reageert u drie keer niet, dan mag u drie maanden niet reageren op de advertenties.

Inschrijving vervalt
Heeft u een woning geaccepteerd dan vervalt uw inschrijving bij Wonen in Velsen. Wilt u in de toekomst een andere woning huren, dan moet u zich opnieuw inschrijven.

Passend toewijzen

Het is belangrijk dat u uw inkomensgegevens bijwerkt en actueel houdt op uw persoonlijke pagina in Wonen in Velsen. Alleen zo kunnen wij u een passend woningaanbod tonen en bent u zeker dat u op de juiste woningen reageert.
Meer informatie over passend toewijzen vindt u op de pagina Veelgestelde vragen.

Dagelijks advertenties

Zodra er een woning vrijkomt, plaatst de corporatie zo snel mogelijk een advertentie op deze website. De woning wordt ’s morgens om 9.00 uur geplaatst en blijft 3 werkdagen zichtbaar. De vierde dag sluit de advertentie om 9.00 uur en wordt deze van de website verwijderd. Dus bent u op zoek naar een woning dan is het belangrijk dat u regelmatig kijkt om te zorgen dat u geen woning mist.

Let op

Om het aanbieden van de woningen goed te laten verlopen is het belangrijk dat uw e-mailadres en telefoonnummer juist staan geregistreerd bij Wonen in Velsen.