Lotingmodel

De corporaties kunnen er voor kiezen woningen te 'verloten'. Deze woningen worden gedurende drie dagen op de website van Wonen in Velsen aangeboden. Om mee te loten, moet u wel ingeschreven staan. Voor loten telt de inschrijfduur in Wonen in Velsen niet. Uit de geïnteresseerden wordt één kandidaat geloot.