Urgentie

Er zijn situaties waarin het absoluut noodzakelijk is om snel (andere) woonruimte te krijgen. Het is dan mogelijk een urgentie aan te vragen. Er zijn zeer strenge regels voor het verkrijgen van een urgentie. Immers het geven van voorrang aan de één, betekent langer wachten voor een ander.

  • Urgentie kunt u alleen aanvragen als u meerderjarig bent,  langer dan één jaar in Velsen woont en beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
  • Urgentie wordt pas verleend als aangetoond kan worden dat er een direct levensbedreigende- of maatschappelijk onaanvaardbare situatie is ontstaan binnen gemeente Velsen, die alleen opgelost kan worden door (andere) woonruimte.
  • U heeft gedurende langere tijd gereageerd op geschikt woningaanbod in de gemeente Velsen via www.woneninvelsen.nl en u heeft ook in de particuliere verhuursector naar oplossingen gezocht. 

Geen redenen voor urgentie zijn
·         Ruimtegebrek, wonen in een te kleine woning
·         Zwangerschap of gezinsuitbreiding
·         Echtscheiding/relatieverbreking met of zonder kinderen
·         Relatieproblemen met ouders of personen bij wie wordt ingewoond
·         Financiële problemen
·         Conflict met de buren
·         Lawaaioverlast van de directe omgeving 
·         Het niet hebben van een woning

Zoekprofiel
Als de gemeente een urgentie verstrekt, krijgt de woningzoekende een zoekprofiel. De gemeente bepaalt het zoekprofiel. In het zoekprofiel staat voor welk soort woningen de woningzoekende in aanmerking komt (woningtype, aantal kamers, waar gelegen). De woningzoekende moet zelf reageren op woningen die hieraan voldoen. Personen met een urgentie die reageren, krijgen de woning als eerste aangeboden.

Drie maanden geldig
Een urgentiebewijs is slechts drie maanden geldig. In deze periode wordt verwacht dat de urgent woningzoekende voldoende gelegenheid heeft te reageren op het woningaanbod dat overeenkomt met het zoekprofiel. Lukt het niet, dan kan de gemeente besluiten de urgentie te verlengen of de urgentie in te trekken.

Urgentie aanvragen

Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Velsen (0255) 567200 / 14 0255.

Andere mogelijkheden

Bent u dringend op zoek naar een woning, dan kunt u ook kiezen voor 'loten' of 'direct te huur' .