Veelgestelde vragen

  Overgang nieuw systeem met ingang van 27 november 2018 - meer informatie

 • Wanneer gaat het nieuwe systeem in?

  Vanaf 27 november 2018 kunt u via Woonservice IJmond/Zuid-Kennemerland reageren op het aanbod.

  De woningen van de corporaties uit de regio die vrijkomen, zijn dan voor de woonruimteverdeling samengevoegd.

 • Gaat mijn inschrijfduur mee?

  Als u toestemming geeft voor het overnemen van uw gegevens dan gaat uw inschrijfduur mee. Om te zorgen dat uw kansen binnen de gemeente Velsen (uw huidige regio) ongeveer gelijk blijven, krijgt u 3 extra inschrijfjaren. Die jaren tellen alleen mee als u reageert op een woning binnen de gemeente Velsen. 

 • Wat kost het?

  Een inschrijving voor Woonservice IJmond/Zuid-Kennemerland kost € 10 per jaar.

 • Hoe gaat het met de verlenging van mijn inschrijving?

  Ruim van tevoren krijgt u informatie over de verlenging van uw inschrijving en de wijze van betalen.

 • Afronding aanbieden woningen in WonenInVelsen

  Vanaf 1 oktober 2018 is het niet meer mogelijk om in te schrijven in WonenInVelsen.
  Tot 20 november 2018 bieden wij nog woningen aan via WonenInVelsen. Daar kunt u met uw huidige inschrijving gewoon op reageren.

 • Wat zijn de grootste veranderingen?

  1.    De woningen worden vanaf 27 november 2018 geadverteerd via Woonservice IJmond/Zuid-Kennemerland.

  2.    U heeft meer keus in een grotere regio (Zuid-Kennemerland, Velsen en Beverwijk/Heemskerk).

  3.    Vanaf 27 november 2018 is er een Klantcontactcentrum, waar u terecht kunt met al uw vragen over inschrijven, wijzigingen, betalen, reageren en overige vragen.

  4.    Als u ingeschreven staat kunt u op alle aangeboden woningen reageren, mits passend qua inkomen en huishoudgrootte.

 • Hoe kunt u vanaf 27 november 2018 reageren op woningen of het woningaanbod bekijken op www.mijnwoonservice.nl?

  De wijze van aanbieden blijft gelijk. De woningen worden op de site geadverteerd. Daar kunt u reageren op de aangeboden woningen. De eerste keer dat u de site bezoekt, loopt u de volgende stappen door.

  ·         U gaat naar de website www.mijnwoonservice.nl

  ·         U logt in met uw e-mailadres en het systeem herkent uw inschrijving

  ·         U maakt een wachtwoord aan

  ·         U controleert of uw gegevens actueel zijn; zo niet, dan past u ze aan

  ·         U stelt uw zoekprofiel in

  ·         Op basis van uw zoekprofiel krijgt u uw woningaanbod te zien

  ·         U kunt reageren!

 • Kan ik dan sneller een woning krijgen?

  Door het samenvoegen van de regio`s verandert het totale aantal woningzoekenden en het totale aantal woningen niet. De wachttijd kan per woning verschillen. U heeft wel meer keuze.

 • Gaat alles via de website?

  Het aanmelden, reageren en de aanbieding van een woning gaat via de website. Net zoals nu.

  Heeft u zelf geen computer, dan raden wij u aan iemand in uw omgeving te vragen u daarmee te helpen. U heeft een emailadres nodig!

 • Kan ik met vragen ook bij de corporatie terecht?

  Ja. Tot 27 november kunt u uw vragen aan de corporaties stellen. Vanaf 27 november 2018 kunt u alleen bij het Klantcontactcentrum van het nieuwe systeem terecht. U ontvangt daar later de contactgegevens van.

 • Hoe weet ik welk woningaanbod er is?

  Dagelijks komen de advertenties op de website.

 • Wat moet ik doen als mijn situatie wijzigt?

  U kunt uw inschrijving altijd zelf aanpassen. Het is belangrijk dat uw inkomen en huishoudgrootte kloppen. Bij toewijzing van een woning worden deze gegevens gecontroleerd.

 • Wat gebeurt er met mijn huidige inschrijving?

  U heeft nu een inschrijving bij WonenInVelsen. In de nieuwe privacywet staat dat wij uw toestemming nodig hebben om uw gegevens over te mogen zetten naar Woonservice. Daarna kunnen wij uw gegevens overzetten. U neemt uw inschrijfduur mee. U krijgt 3 jaar extra voor woningen in uw huidige regio/gemeente.
  Geeft u geen toestemming, dan vervalt uw inschrijving. 

 • Kom ik in aanmerking voor alle woningen?

  Nee, dat is niet het geval. Voor sommige woningen gelden voorwaarden, bijvoorbeeld leeftijd, gezinsgrootte en/of inkomen. U kunt soms wel op die woningen reageren, maar als er iemand reageert die aan alle voorwaarden voldoet, dan gaat die persoon voor. 

 • Hoe weet ik welke woningen er vrij komen?

  Dagelijks komen er advertenties met woningen op de website met daarbij de voorwaarden. Dan pas hoeft u te beslissen of u wilt reageren of niet. U kunt maximaal op 3 woningen reageren. De inschrijving stopt na drie werkdagen. Direct daarna is zichtbaar op welke plek u staat voor die woning. 

 • Hoe wordt de betaling geregeld?

  U gaat € 10.-- per jaar betalen. U hoeft nu geen actie te ondernemen. Als het zover is ontvangt u informatie over de verlenging van uw inschrijving en de betaling.

 • Ik sta nog niet als woningzoekende geregistreerd, maar dat wil ik wel doen. Waar kan ik mij dan het beste inschrijven?

  Als u een woning zoekt, kunt u zich nu inschrijven bij

  www.mijnwoonservice.nl

  Dan start uw inschrijfduur.

 • Dagelijks adverteren

 • Hoe vaak mag ik reageren via het aanbodmodel?

  U kunt maximaal drie reacties tegelijk hebben. Als een woningadvertentie van de website is verdwenen, kunt u opnieuw op een woning reageren. U kunt op uw eigen pagina uw huidige reacties zien en uw historische reacties. Daarnaast kunt u onbeperkt reageren op woningen die direct te huur worden aangeboden en op woningen uit het lotingmodel.

 • Hoe weet ik hoeveel tijd ik heb om te reageren?

  In de advertentie staat bij 'Reageer voor...' tot wanneer u kunt reageren. In de overzichtslijst van advertenties staat in het rood ook 'Reageer voor.'

 • Moet ik nu elke dag op Wonen in Velsen kijken?

  Nee. Elke dag hoeft niet. Maar wilt u geen enkele woning missen, dan is het wel belangrijk 2 á 3 keer per week te kijken. Het is belangrijk om bij iedere woning goed te letten op de sluitingstermijn van de advertentie. U kunt in uw zoekprofiel ook aangeven dat u ‘een tip’ wilt ontvangen op het moment dat er een woning wordt geadverteerd die in uw zoekprofiel past.

 • Passend toewijzen

 • Wat is passend toewijzen?

  Huishoudens met recht op huurtoeslag krijgen in principe alleen een woning toegewezen met een huur onder de grens voor de huurtoeslag. Dit 'passend toewijzen' is onderdeel van de Woningwet. Hieronder kunt u lezen welke inkomens volgens de wet passen bij de verschillende huur categorieën.

  Personenmax. inkomen p.j.max. huurprijs p.m.

  Een

  € 22.400€ 597,30
  Twee€ 30.400€ 597,30
  Drie of meer€ 30.050€ 640,15

  Deze woningen gaan met voorrang naar huurders die voldoen aan de samenstelling van het huishouden in combinatie met het inkomen zoals hierboven genoemd.
  Voor mensen jonger dan 23 jaar mag de maandelijkse huur hoogstens €417,34 zijn.

  En als de huur hoger is?
  De woningen met een huur tussen de € 640,15 en € 710,68 zijn alleen bedoeld voor huurders met een inkomen dat hoger is dan hierboven genoemd, maar lager dan € 36.798. Hier is geen huurtoeslag mogelijk. Woningen met een huur hoger dan € 710,68 vallen in de vrije sector. Hiervoor was en is geen huurtoeslag mogelijk. Voor deze woningen geldt een inkomen hoger dan € 36.798.

  Contact
  Het is soms lasting om in te schatten wat de mogelijkheden zijn als het gaat om passend toewijzen. Twijfelt u? Neem dan contact met een van de corporaties opnemen voor een persoonlijk advies. 

 • Waarom is dit passend toewijzen ingevoerd?

  Huishoudens krijgen zo een woning met een huur die beter aansluit bij het inkomen. Het moet voorkomen dat er betalingsproblemen ontstaan. Daarnaast wil de overheid zorgen dat het bedrag dat wordt uitgegeven aan de huurtoeslag niet te hoog oploopt.

 • Hoe werkt passend toewijzen in Velsen?

  De corporaties in Velsen hebben hun verhuurbeleid afgestemd op deze nieuwe maatregel. In Wonen in Velsen is het zo geregeld dat huishoudens met recht op huurtoeslag automatisch voorrang krijgen op de goedkoopste woningen. 

 • Welk inkomen moet ik invullen en van wie?

  Het gaat om het belastbaar jaarinkomen van alle volwassenen (inkomsten/bijverdiensten van inwonende kinderen tellen niet mee). Van elke volwassene heeft u belastingaanslag nodig (verklaring geregistreerd inkomen) van het meest recente jaar. Dit formulier kunt u opvragen bij de Belastingdienst 0800-0543 en is gratis. Het kan een week duren voordat u het formulier ontvangt, dus vraag het op tijd aan.
  Alimentatie telt alleen mee als het gaat om partneralimentatie. Kinderalimentatie hoeft u niet op te geven.

 • Welke huur hoort bij welk inkomen?

  Welke bedragen gelden er in 2017 voor passend toewijzen?

  Personen       max. inkomen per jaar     Max. huurprijs p.m.
  Een               € 22.200                         € 592,55
  Twee             € 30.150                         € 592,55
  Drie of meer  € 30.150                          € 635,05
  Deze woningen gaan met voorrang naar huurders die voldoen aan de samenstelling van het huishouden in combinatie met het inkomen zoals hierboven genoemd.

  En als de huur hoger is?
  De woningen met een huur tussen de € 635,05 en € 710,68 zijn alleen bedoeld voor huurders met een inkomen dat hoger is dan hierboven genoemd, maar lager dan € 36.165. Hier is geen huurtoeslag mogelijk.
  Woningen met een huur hoger dan € 710,68 vallen in de vrije sector. Hiervoor was en is geen huurtoeslag mogelijk. Voor deze woningen geldt een inkomen hoger dan € 36.165. 

 • Wie tellen er mee bij het toewijzen van een woning?

  Bij het toewijzen telt iedereen mee! Dus alle volwassenen en de meeverhuizende kinderen.
  Gaat het om verhuizen na een relatiebreuk, dan tellen de kinderen bij het toewijzen van een woning alleen mee als het gaat om co-ouderschap en er een getekend ouderschapsplan is. Daar staat dan in dat de huisvesting van het kind (de kinderen) op een gelijkmatige manier tussen de ouders is verdeeld.

 • Gelden er uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen?

  Voor jongeren onder de 23 jaar worden de woningen onder de aftoppingsgrens (rond € 600) ook als passend beschouwd. Maar zij hebben alleen recht op huurtoeslag als zij een woning huren met een huur die lager is dan €409,92 (in 2016). Voor jongeren onder de 23 geldt dus dat het recht op huurtoeslag helemaal vervalt als de huur hoger is dan € 409,92 en de volledige huur moet worden betaald.
  De inkomenstoets geldt ook voor toewijzingen aan studenten en statushouders. Zij hoeven geen inkomen op te geven, maar hebben wel een verklaring van inschrijving aan een instelling voor hoger onderwijs nodig respectievelijk een verklaring van het COA. Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. 

 • Ik heb geen recht op huurtoeslag, kan ik dan nog wel huren?

  Als uw inkomen boven de € 22.200 (voor een éénpersoonshuishouden) of € 30.150 maar onder de € 36.165 (prijspeil 2017) ligt, kunt u reageren op woningen met een huurprijs boven de  € 592,55 resp. € 635,05. U kunt verder ook reageren op de goedkopere woningen, maar die worden met voorrang toegewezen aan de woningzoekenden met recht op huurtoeslag.

 • Hoe wordt het inkomen getoetst bij passend toewijzen?

  Voor passend toewijzen wordt dezelfde inkomenstoets gebruikt als voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Het gaat om het belastbaar jaarinkomen van alle volwassenen. Daarvoor kunt u bij de Belastingdienst een Inkomensverklaring opvragen.
  Het vermogen en het inkomen van thuiswonende kinderen worden niet meegenomen bij de inkomenstoets. Het inkomen van medebewoners telt wel mee. Voor studenten is een verklaring van inschrijving aan een instelling voor Hoger onderwijs voldoende.

 • Kandidaat voor een woning

 • Ik ben slecht ter been. Hoe weet ik of een woning toegankelijk is voor mij?

  Bij alle woningen wordt aangegeven of het gaat om bijvoorbeeld een gelijksvloerse woning, woning met traplift of een 'gewone' woning. In het document Toegankelijkheid staan de verschillen aangegeven. Op basis daarvan kunt u zien of de woning eventueel geschikt is voor u. Wij raden u aan om bij het bezichtigen van een woning te bekijken of de woning ook echt goed aansluit bij uw persoonlijke behoefte.

 • Kan ik ook een woning huren zonder bezichtiging?

  U kunt geen woning accepteren zonder bezichtiging. Het is van belang dat u de woning ook zelf van binnen ziet. Dat voorkomt dat u later spijt krijgt. Dat is vervelend voor u. Het kan ook vervelend zijn voor de zittende huurder die misschien spullen voor overname heeft. Daarnaast kost het extra tijd als de corporaties daarna weer op zoek moeten naar een andere huurder.

 • Wanneer mag ik de woning bezichtigen?

  De corporatie die de woning verhuurt, stuurt een bericht als u de woning mag bezichtigen. De uitnodiging gaat in ieder geval naar de kandidaat met de langste inschrijfduur (eerste kandidaat). De corporatie kan er ook voor kiezen om meer kandidaten een uitnodiging voor de bezichtiging te sturen. Dit zal vooral gebeuren als de woning al leeg is.

 • Wat gebeurt er als ik niet reageer op een uitnodiging?

  Heeft u gereageerd op een advertentie dan gaan wij er van uit dat u interesse heeft in de woning. In de week dat de advertentie open staat, kunt u uw reactie nog ongedaan maken. Krijgt u van ons een uitnodiging voor een bezichtiging of een aanbieding voor een woning, dan moet u altijd reageren. Doet u dat niet, dan vervalt de aanbieding en leggen wij u een sanctie op. Dat houdt in dat u drie maanden niet op aangeboden woningen kunt reageren. 

 • Wat voor papieren heb ik nodig voor een intakegesprek?
  • historisch uitreksel van de gemeentelijke basisadministratie
  • identiteitsbewijs
  • Verklaring geregistreerd inkomen of definitieve belastingaanslag van het voorgaande jaar
  • recente loonstrook
  • verklaring van woon- en betalingsgedrag (als u een particuliere woning huurt of een woning van een andere corporatie)
 • Registreren

 • Wat zijn de kosten?

  Voor € 35,-- staat u 5 jaar ingeschreven. De inschrijving verlengen kost € 25,-- en is drie jaar geldig.

 • Wat is een zoekprofiel?

  Bij het zoekprofiel kunt u aangeven waar u een woning zoekt, welk type woning u zoekt en de huurprijs. U kunt aangeven of u een tipbericht wilt ontvangen. Kiest u daarvoor dan ontvangt u een overzicht met de advertenties van die woningen die passen binnen uw zoekprofiel.  

 • Hoe lang moet ik wachten tot ik aan de beurt ben?

  Dat hangt af van uw inschrijvingsdatum en op welke advertenties u reageert. Daarnaast hangt het ook af van het aantal mensen dat reageert op de woning en hun inschrijvingsdatum.
  We hebben nog geen ervaring met de nieuwe toewijzingsprocedure en kunnen hierover nog geen uitspraken doen over termijnen.

 • Wat gebeurt er als ik mijn klantnummer kwijt ben?

  U gaat naar inloggen. Daar kunt u kiezen voor 'Gebruikersnaam vergeten'of 'Wachtwoord vergeten. U ontvangt dan per e-mail uw gebruikersnaam en/of een nieuw wachtwoord.

 • Sta ik nog geregistreerd als ik een woning heb geaccepteerd?

  Als u een woning accepteert, vervalt uw inschrijving. U kunt zich opnieuw registreren als u dat wilt. De datum van uw nieuwe inschrijving gaat dan voor u gelden.

 • Kan ik mijn inschrijving aanpassen?

  Als u ingeschreven staat kunt u, als u ingelogd bent, eenvoudig uw persoonlijke gegevens aanpassen. U kunt ook een inschrijving splitsen of samenvoegen. Bij samenvoegen geldt de langste inschrijfdatum. Na beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt de langste inschrijfduur.