Aan welke eisen moet u voldoen?

Inschrijven in Wonen in Velsen kan vanaf 18 jaar. 

Inkomen
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, mag het inkomen niet hoger zijn dan € 36.165,- (prijspeil 2017). Hiervoor geldt het belastbaar jaarinkomen van het huishouden. Alleen het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

Op het moment dat u een woning accepteert, heeft u een Verklaring geregistreerd inkomen of een definitieve aanslag Inkomstenbelasting nodig. De Verklaring geregistreerd inkomen kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. U moet hierbij uw BSN nummer intoetsen, dus houdt u dat bij de hand. U ontvangt het formulier van de Belastingdienst na ongeveer 5 werkdagen per post. Bij een inkomensverandering kan de corporatie vragen om de laatste 3 loonstroken.

Regionale bindingseisen vervallen
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet ingegaan. Met deze wijziging zijn de bindingseisen om in aanmerking te komen voor een woning in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland komen te vervallen. Dus als u buiten de regio woont, kunt u nu ook in aanmerking komen voor een woning in deze regio, ook als u hier niet werkt of heeft gewoond.

Wel kan de gemeente, als er sprake is van schaarste, een deel van het woningaanbod specifiek aanbieden aan personen die wel een binding hebben aan de regio of de gemeente. Bij binding wordt dan uitgegaan van een economische of maatschappelijke binding. Gemeente en corporaties stemmen met elkaar af bij eventueel gebruik hiervan en dat zal dan bij het woningaanbod zichtbaar zijn.

Co-ouderschap en meeverhuizende kinderen

Co-ouderschap
Onder co-ouderschap wordt verstaan dat de ouders, na relatiebreuk, het gezamenlijk ouderschap voortzetten over hun kind. De huisvesting van het kind is dan op gelijkmatige manier tussen de ouders verdeeld en vastgelegd in een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan. Bij aangetoond co-ouderschap kan een ouder ook reageren op woningen die de criteria stellen voor een gezin.

Meeverhuizende kinderen
Om in aanmerking te komen voor een eengezinswoning is het van belang dat u bij de inschrijving ook het veld meeverhuizende kinderen invult. Mocht dat veld op 0 staan dan wordt u door het systeem niet opgemerkt als gezin en wordt uw reactie als niet passend gekenmerkt.