Vrije sector

Vrije sector woningen hebben een netto huurprijs die hoger is dan € 710,68 per maand. Voor deze woningen geldt een minimum jaarinkomen. Hoe hoog uw inkomen moet zijn, hangt af van de hoogte van de huur. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u ingeschreven staan. De persoon met de langste inschrijfduur wordt de eerste kandidaat.