Huurtoeslag

Als u een laag inkomen heeft, is de kans groot dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten.

Huurtoeslag aanvragen

  1. U bent 18 jaar of u bent minderjarig en getrouwd.
  2. Uw woning is passend voor uw situatie.
  3. U en uw medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben een geldige verblijfsvergunning.
  4. Uw huurprijs is niet te hoog of te laag.
  5. Uw inkomen/vermogen is niet te hoog.
  6. U huurt een zelfstandige woning.

Alle informatie kunt u vinden op www.toeslagen.nl U kunt daar ook uitrekenen of u recht heeft op huurtoeslag. Bellen met de belastingdienst kan ook: 0800 - 0543.