Driehuis

Driehuis wordt omsloten door een landelijk gebied in het zuiden, het duingebied in het westen en aan de noord- en oostzijde door de buitenplaatsen Beeckestijn, Waterland, Velserbeek en Schoonenberg. Het dorp heeft voornamelijk een woonfunctie en er is een klein aantal winkels. Het ligt gescheiden door een spoorlijn tegen Santpoort-Noord aan, waar veel voorzieningen zijn. De bebouwing is kleinschalig van opzet en bestaat met name uit ruime villa-achtige woningen. Het aantal corporatiewoningen is gering.

Van de circa 2.000 woningen in Velsen-Zuid en Driehuis is maar 4% corporatiebezit.

 

< Terug naar overzicht