IJmuiden

IJmuiden is de grootste woonkern van de gemeente Velsen en dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. Tijdens het graven van het Noordzeekanaal vestigden de eerste bewoners zich hier in wat nu Oud-IJmuiden heet (kanaalwerkers, sluiswachters en douane). In anderhalve eeuw tijd is IJmuiden
doorgegroeid naar het zuiden en oosten. Veel van de eerste bebouwing is verloren gegaan door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. De befaamde architect Dudok ontwierp het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp voor de omvangrijke wederopbouw. De laatste decennia heeft er veel herstructurering plaatsgevonden, maar in grote delen van IJmuiden is de naoorlogse bouw nog royaal aanwezig. IJmuiden heeft een zeer gevarieerde woonomgeving. Zo is er een mooi strand met de jachthaven Seaport Marina, een ferrydienst naar Newcastle, een vishal, een grote haven, duinen om in te wandelen en de landgoederen Velserbeek en Beeckestijn. IJmuiden heeft veel voorzieningen, zoals de winkelstraat de Lange Nieuwstraat, een zwembad, twee theaters, sportparken, een goede busverbinding etc. Het centrum ligt in IJmuiden Oost, met het door Dudok ontworpen stadhuis.

IJmuiden strekt van het Noordzeekanaal in het noorden uit tot de Heerenduinen in het zuiden, van de Noordzee in het westen tot de Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid in het oosten. IJmuiden is een van de zeven woonkernen van Velsen, en telt zelf weer vier wijken met onderscheiden buurten. De wijken zijn Oud-IJmuiden, IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en Zee- en Duinwijk.

Veel van de woningen in IJmuiden zijn in het bezit van de corporaties.

• Oud-IJmuiden telt ruim 1.100 woningen, waarvan driekwart huurwoningen zijn. De corporaties hebben hiervan het overgrote deel in hun bezit.

• In IJmuiden Noord- en Zuid is de helft van de bijna 8.000 woningen is 51% een huurwoning. Van deze huurwoningen is bijna 90% een corporatiewoning.

• Zee- en Duinwijk telt rond de 4.800 woningen. Hiervan is ruim 65% een huurwoning, vrijwel geheel in het bezit van de corporaties.

Oud-IJmuiden

Deze buurt ligt in IJmuiden West en is het oudste gedeelte van IJmuiden tussen het sluis - en havengebied. Het heeft nog enkele straten vooroorlogse woningen en villa’s behouden. Het grootste deel van de wijk bestaat uit naoorlogse portiekflats, galerijflats en eengezinswoningen. In het kader van de herstructurering vernieuwt de wijk.Een deel van de portiekflats zijn gesloopt om plaats te maken voor appartementencomplexen en eengezinswoningen.

Oud-IJmuiden is rijk aan kerken, horecagelegenheden waaronder het mooie historische hotel Augusta en het Thalia Theater. Er is een basisschool en een buurtcentrum. Voor winkels moet men weliswaar de wijk uit, maar niet ver. Zowel doordeweeks als in de weekenden trekt de wijk veel bezoekers vanwege de vishallen, de sluizen en de passagiersterminal van DFDS.
De Kanaaldijk, de Halkade en de Geul omgrenzen deze karakteristieke buurt.

IJmuiden-Noord

Kompasstraat e.o
. bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen en in mindere mate portiekwoningen. Het is een uitgebreid gebied met vooral woningen, met aan de randen enkele belangrijke winkelstraten. Het gebied wordt omsloten door de Geul, het gedeelte Planetenweg tot aan de Linnaeusstraat, en de winkelstraten de Kennemerlaan tot aan het Marktplein en de Lange Nieuwstraat.

Heuvelwijk (Van Leeuwenstraat e.o.) ligt direct aan het Noordzeekanaal en vlakbij één van de belangrijkste winkelstraten: de Kennemerlaan. Er staan voornamelijk naoorlogse eengezinswoningen en boven- en benedenwoningen. In deze buurt bevinden zich o.a. een grote supermarkt, diverse specialiteitenwinkels en een bushalte.
De buurt heeft een woonzorgcentrum (het W.F. Visserhuis), gelegen in het Watertorenpark. De dichtstbijzijnde basisscholen liggen in de buurten Oud-IJmuiden en in de Zeeheldenbuurt (5 minuten fietsen). De buurt wordt omgrensd door de Geul, Kanaaldijk, Kennemerlaan en de Houtmanstraat.

Zeeheldenbuurt ligt in IJmuiden-Noord aan het NoordzeeKanaal. Hier domineert laagbouw met vooral vooroorlogse eengezinswoningen en eengezinswoningen uit de jaren 80. Er zijn ook boven- en benedenwoningen. De buurt ligt behoorlijk centraal en op loopafstand van de winkels en voorzieningen in IJmuiden.Omliggende straten zijn het Velserduinplein, de Wijk aan Zeeërweg (tot aan de watertoren) en de IJmuiderstraatweg.

Verzetsheldenbuurt ligt in IJmuiden noordoost aan de rand van het centrale winkelgebied aan de Lange Nieuwstraat. Het heeft een gemengde bebouwing, met de nadruk op (kleine) eengezinswoningen. De buurt ligt vlak bij het Stadhuis, de bibliotheek, het postkantoor en een grote supermarkt. Er zijn buslijnen richting Haarlem, Amsterdam en Beverwijk. De buurt wordt omgrensd door de Noostraat, de Lange Nieuwstraat tot aan de Engelmundesstraat, Frans
Naereboutstraat en de Kanaaldijk.

IJmuiden-Zuid

Noostraat-Zuid, in deze vooroorlogse buurt liggen voornamelijk eengezinswoningen, zowel voor- als naoorlogse woningen al dan niet gedeeltelijk gerenoveerde of herbouwd. De buurt ligt ten zuiden van de hoofdstraat de Lange Nieuwstraat. Het ligt heel centraal en is voorzien van basisscholen, scholen voor het voortgezet onderwijs, een sporthal en de Stadsschouwburg Velsen.
De buurt wordt omgrensd door de Lange Nieuwstraat vanaf de Velserduinweg, De Noostraat, De Minister van Houtenlaan, Zeeweg naar de Heerenduinweg tot aan de Velserduinweg.

Rivierenbuurt ligt in IJmuiden dicht bij het centrale winkelgebied aan de Lange Nieuwstraat. Er staan overwegend huurwoningen, deels portiekwoningen, deels eengezinswoningen. Door de Lange Nieuwstraat lopen buslijnen richting Haarlem, Amsterdam en Beverwijk. Het nieuwe zwembad van IJmuiden ligt in deze buurt. Het gebied grenst in het zuiden aan de Heerenduinen.
Deze buurt wordt omgeven door het Gijzenveldplantsoen, de Lange Nieuwstraat en de Heerenduinweg (gedeeltelijk) en de Velserduinweg.

Zee- en Duinwijk

Duinwijk ligt ten zuiden van de Planetenweg in IJmuiden vlakbij Zeewijk. In deze buurt staan voornamelijk naoorlogse eengezinswoningen (huur en koop), nieuwbouw seniorenwoningen en portiekflats. Het is een rustige buurt met veel groen, zoals plantsoenen en het duingebied. De buurt heeft twee basisscholen, een sportpark en een sporthal waar o.a. twee voetbalverenigingen en
een softbalvereniging gevestigd zijn. In de nabijgelegen buurt Zeewijk ligt een ruim winkelcentrum. Er zijn twee busverbindingen met resp. Haarlem en Amsterdam.

Duinwijk wordt begrensd door de Havenkade, Linnaeusstraat, Planetenweg, het Gijzenveltplantsoen, de Bellatrixstraat, Orionweg en de Raafstraat.

Zeewijk is de naoorlogse uitbreidingswijk aan de westkant van IJmuiden. Er staan zowel eengezinswoningen (vooral koopwoningen) als flatgebouwen (vooral in de huursector). Het is een grote, open en groene wijk. Aan de west- en zuidzijde van de wijk liggen duinen, aan de noordzijde de visserijhaven van IJmuiden. Vanaf eind 20ste eeuw is de wijk nieuw elan ingeblazen en hebben er veel vernieuwingen plaatsgevonden. Een aantal van de grotere flatgebouwen is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor moderne appartementen en eengezinswoningen. Zeewijk ligt dicht bij het strand en dicht bij de levendigheid en eetgelegenheden in het havengebied. Midden in de wijk, op het Zeewijkplein, bevindt zich een winkelcentrum met twee supermarkten en een bibliotheek. Zeewijk heeft een groot sportpark en net buiten Zeewijk ligt een tennispark aan de Heerenduinweg. Er lopen verschillende buslijnen door de wijk.
Zeewijk ligt tegen de duinen en wordt begrensd door de Raafstraat, Orionweg, Bellatrixstraat, Heerenduinweg en de Kromhoutstraat.

 

< Terug naar overzicht