Woningruil

Er is sprake van woningruil als twee personen/gezinnen van woning ruilen. Bij woningruil is een overeenkomst tussen twee of meer huishoudens, die met toestemming van de verhuurders, hun woningen met elkaar ruilen. Als u wilt ruilen moet u zelf een ruilpartner vinden. Dat kan op diverse manieren waaronder via aanmelding bij uw corporatie of via www.woningruil.nl .

Gewone verhuizing
Een woningruil is een gewone verhuizing. De woning wordt technisch geïnspecteerd, zodat de woning in een goede staat wordt opgeleverd aan de nieuwe huurder. De huurprijs wordt aangepast aan het huidige huurbeleid. De nieuwe huurder krijgt een nieuwe huurovereenkomst en betaalt daarvoor administratiekosten.

Wat zijn de voorwaarden

  • De huidige bewoner en de ruilpartner mogen geen huurschuld hebben.
  • Bij aantoonbaar overlastgedrag wordt een woningruil geweigerd.
  • Het moet gaan om een echte woningruil. Er mag niet geruild worden met een woning die al leeg is en ook mag de woning na de ruil niet leeg blijven staan.
  • Het is een ruil tussen zelfstandige huurwoningen. Een ruil met een kamer of een koopwoning wordt niet toegestaan.
  • Wanneer een woning een bijzondere bestemming heeft, is woningruil alleen toegestaan als de huurder die de woning wil betrekken daarvoor in aanmerking komt. Voorbeelden zijn: een aangepaste woning, een seniorenwoning, een wisselwoning of sloopwoning.
  • De nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal één jaar, deze wijkt dus af van een standaard overeenkomst. Na dit jaar wordt de tijdelijke huurovereenkomst automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.


Procedure
U en degene met wie u van woning wilt ruilen vragen van te voren toestemming aan bij de verhuurder. Afhankelijk van het aantal betrokken verhuurders, moet u meerdere formulieren invullen.
U heeft ook toestemming nodig van de gemeente, tenzij het een woning van een woningcorporatie binnen de regio IJmond betreft. 
U wordt samen met uw ruilpartner uitgenodigd voor een gesprek om de aanvraag te bespreken en een aantal zaken te controleren. Als de verhuurders (en eventueel de gemeenten) akkoord zijn, kunt u de woning opzeggen. Daarna volgt een voorinspectie en een eindinspectie. De eindinspectie valt samen met de startinspectie met de nieuwe huurder. Tijdens de startinspectie wordt bekeken of wij nog zaken moeten repareren of vernieuwen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over woningruil? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Enkele tips

Tip 1
Informeer eerst bij uw verhuurder naar de nieuwe huurprijs van uw woning voordat u een kandidaat gaat zoeken.


Tip 2
Verhuis nooit voordat u schriftelijk toestemming heeft ontvangen van de verhuurder. Huurders die al hebben geruild voordat het nieuwe huurcontract is getekend, krijgen geen huisvestingsvergunning en de woning wordt ontruimd.

Tip 3
Zet uw woning op www.woningruil.nl