Nieuwe vragen Passend toewijzen

De meeste vragen die wij krijgen over passend toewijzen en de woningtoewijzing gaan over het inkomen dat moet worden ingevuld en het aantal personen dat meetelt bij de woningtoewijzing. Deze vragen en de antwoorden staan onder aan dit nieuwsbericht. Meer informatie over passend toewijzen is te vinden onder ‘Hoe werkt het’. Daar vindt u de voorwaarden en veelgestelde vragen.

Om welk inkomen gaat het en van wie?
Het gaat om het inkomen van alle volwassenen (inkomsten/bijverdiensten van inwonende kinderen tellen niet mee). Van elke volwassene heeft u belastingaanslag nodig (IBRI formulier) van het meest recente jaar. Dit formulier kunt u opvragen bij de Belastingdienst 0800-0543 en is gratis. Het kan een week duren voordat u het formulier ontvangt, dus vraag het op tijd aan. Alimentatie telt alleen mee als het gaat om partneralimentatie. Kinderalimentatie hoeft u niet op te geven.

Wie tellen er mee bij het toewijzen van een woning?
Bij het toewijzen telt iedereen mee! Dus alle volwassenen en de meeverhuizende kinderen.
Gaat het om verhuizen na relatiebreuk, dan tellen de kinderen bij het toewijzen van een woning alleen mee als het gaat om co-ouderschap en er een getekend ouderschapsplan is. Daar staat dan in dat de huisvesting van het kind (de kinderen) op een gelijkmatige manier tussen de ouders is verdeeld.