Passend toewijzen: nieuwe bedragen 2018

Passend toewijzen: Huishoudens met recht op huurtoeslag krijgen in principe alleen een woning toegewezen met een huur onder de grens voor de huurtoeslag. Hieronder kunt u lezen welke inkomens volgens de wet passen bij de verschillende huur categorieën.

Personenmax. inkomen p.j.max. huurprijs p.m.
een€ 22.400€ 597,30
twee€ 30.400€ 597,30
drie of meer€ 30.400€ 640,14

Deze woningen gaan met voorrang naar huurders die voldoen aan de samenstelling van het huishouden in combinatie met het inkomen zoals hierboven genoemd.

En als de huur hoger is?
De woningen met een huur tussen de € 640,14 en € 710,68 zijn alleen bedoeld voor huurders met een inkomen dat hoger is dan hierboven genoemd, maar lager dan € 36.798 Hier is geen huurtoeslag mogelijk.

Woningen met een huur hoger dan € 710,68 vallen in de vrije sector. Hiervoor was en is geen huurtoeslag mogelijk. Voor deze woningen geldt een inkomen hoger dan € 36.798.