Eind 2018 overgang naar nieuw woonruimteverdeelsysteem

Iedereen die ingeschreven staat bij WonenInVelsen kan nu reageren op woningen in de gemeente Velsen. Vanaf november 27 worden de woningen in één grote regio, via één systeem: www.mijnwoonservice.nl aangeboden. Daarover ontvangen de woningzoekenden die ingeschreven staan op 18 juli 2018 een mail. Meer informatie kunt u lezen in:

Over de inschrijving in het nieuwe systeem ontvangt iedereen die ingeschreven staat in september een mail. In deze mail staat wat nodig is om de inschrijving over te zetten.