Veranderingen verhuur voor vrije sector

Verandering voor de middeninkomens

 

De huurwoningen van de woningcorporaties met een maandelijkse huurprijs boven de € 710,68, de zogenaamde vrije huursector woningen voor huurders met een middeninkomen, worden in het nieuwe woonruimte verdelingssysteem anders verdeeld. Het verdelingssysteem is te vinden op de website www.mijnwoonservice.nl. Daar vindt u een aparte toegang tot de vrije sector huur.

U heeft vanaf 27 november 2018 geen betaalde inschrijving meer nodig om op de aangeboden woningen te kunnen reageren.

De woningcorporaties die woningen aanbieden via mijnwoonservice.nl mogen zelf bepalen hoe ze de woningen toewijzen en aan welke eisen de woningzoekenden moeten voldoen.

Per aangeboden woning in de vrije huur zullen de eisen en voorrangsregels duidelijk in de advertentie worden gemeld of zijn ze na te lezen op de website van de desbetreffende corporatie.